Życie studenta bez ksero, czy to możliwe?

Kserokopiarka, urządzenia biurowe
Wprowadzenie druku przez Gutenberga z pewnością było jednym z najbardziej istotnych wydarzeń w historii świata. Ciężko jest dziś sobie wyobrazić, iż wcześniej, ręczne przepisywanie Biblii ciągnęło się 4 lata. Wynalazek druku pozwalał powielać tysiące stron dziennie, zaś dostępność książek przyspieszyła obieg informacji tym samym upraszczając drogę do zdobycia wykształcenia. Dziś, ponad 500 lat później podobne osiągnięcia możemy przypisać kserokopiarce, która to niejako kontynuuje dzieło Gutenberga.

kolejka uczników do kserokopiarki
Autor: Matthew Cua
Źródło: http://www.flickr.com
Kserokopiarka i drukarka wysoce ulepszyły pracę większości branż. Dziś możliwe jest przygotowanie projektu w Sydney, w nocy czasu polskiego, przesłanie faksem lub internetem do Wrocławia, gdzie rano czasu miejscowego propozycję – po ówczesnym wydrukowaniu można przedstawić klientowi. Każdy zainteresowany widzi przed oczyma ksero oferty, której może dokonać analizy.

Kserowanie ułatwiło życie również uczniom i studentom. Dzisiaj nie muszą już, jeżeli nie dysponują wystarczającą ilością czasu, przepisywać notatek kolegi tudzież treści wykładu, który ich ominął. Wystarczy, że udadzą się do jednej z firm usługowych ksero Wrocław, jakich na uczelni czy w szkole lub w jej sąsiedztwie nie brakuje.

Czasami daje się słyszeć opinie, iż kserowanie książek jest przestępstwem. Nic bardziej mylnego, prawo przewiduje rekompensatę tych potencjalnych strat. Na każdą ryzę papieru, każdą kserokopiarkę i inne urządzenie mogące służyć zwielokrotnianiu, nałożona jest specjalna opłata tzw. opłata reprograficzna, która trafia do odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania. Jej obowiązkiem jest przekazanie owych pieniędzy podmiotom uprawnionym. W dużym skrócie – na każdą kartkę, którą kupujemy nałożony jest specjalny podatek, który ma służyć kompensowaniu potencjalnych strat. Mamy więc prawo zeskanować całą książkę, nawet w bibliotece. Prawo autorskie nie stawia żadnych ograniczeń, pozwala na to w ramach tzw. dozwolonego użytku. Znajmy więc swoje prawa, ale też respektujmy prawa wydawców – www.kopland.pl/produkt/banery-reklamowe.