Wszystko o ewidencji śmieci

Kontenery na odpady
Ewidencja odpadów jest obowiązkiem każdego, kto jest posiadaczem odpadów. Inaczej mówiąc chodzi o podmiot, który autentycznie nimi zarządza. Polega na dokumentowaniu nie tylko ilości, ale także metod gospodarowania odpadami, np. ich rozporządzaniem i unieszkodliwianiem. Wobec tego trzeba składać kartę ewidencji odpadów oraz kartę przekazania odpadów.

Kontenery na odpady
Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com
Dodatkowo ważne są także roczne wykazy, o których bez wątpienia należy pamiętać. Są one równie znaczące co pozostałe dokumenty. Przedstawiony obowiązek zapisany jest we właściwej ustawie, którą można w prosty sposób znaleźć wpisując pożądaną frazę w wyszukiwarce internetowej. Co więcej trzeba wiedzieć na ten temat? Możesz zobaczyć to tutaj http://www.iso.org.pl/archive,1,1.

Karta ewidencji odpadów to inaczej historia odpadów wytworzonych przez podmiot, który prowadzi daną działalność. Dzięki niej można dowiedzieć się, o czym już na początku wspomniano, jak wiele odpadów powstało i co było z nimi zrobione. Odpady mogą być ponownie wykorzystane, składowane lub przekazane dalej. Co istotne, do każdego rodzaju odpadu należy mieć osobną kartę, a ich wzór mieści się na portalu internetowym Ministerstwa Środowiska. Można je stamtąd ściągnąć i dokładnie się z nimi zapoznać. Gotowe karty przekazuje się do odpowiedniego urzędu. W kilku przypadkach można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku zarządzania odpadami. Należy jednak spełnić konkretne warunki.

śmieci
Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również podkreślić, że wyznaczone podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, która opiera się na tym, iż składa się wyłącznie kartę przekazania odpadów. Karty przygotowywane są dla każdego posiadacza, który niniejsze odpady (więcej szczegółów) przejmuje. Jednakże nie każdy ma możliwość prowadzenia takiej ewidencji. Jednym z wymagań jest nie przekraczanie danej wielkości wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Pozostałe szczegóły warto jest sprawdzić osobiście, aby nie popełnić żadnych błędów. Na podmioty, które pomijają ewidencję i nie stosują się do ustalonych praw, może zostać nałożona kara finansowa. Tyczy się to to także każdego, kto wykonuje ewidencję niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Wysokość grzywny może zależeć od różnych czynników w zakresie popełnionego wykroczenia. Zawsze jednak w jakimś stopniu naruszy budżet firmy. Warto także zaglądnąć pod ten adres http://www.iso.org.pl/audity-systemow