Tłumacz przysięgły

Słownik
Aby pracować w niektórych zawodach w Polsce, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Nie każdy może być przykładowo notariuszem czy sędzią, żeby taką funkcję pełnić trzeba skończyć odpowiednie studia, mieć sporo doświadczenia, a nierzadko zdać niełatwy egzamin. Egzaminy do większości uprzywilejowanych profesji są wymagające i trudne, po to żeby odrzucić słabszych kandydatów i wybrać rzeczywiście najlepszych, co do których będzie pewność że sobie poradzą z zawodem. Do takich właśnie elitarnych zawodów zalicza się tłumacz przysięgły, którym żeby zostać trzeba spełnić wyśrubowane warunki.

Słownik
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jednak trud ten jest opłacalny, ponieważ zostanie tłumaczem przysięgłym zapewnia dużą ilość zleceń, a także wysoki poziom zarobków. Zwykli tłumacze realizują zlecenia dla osób prywatnych i firm, a zarobki jakie osiągają zależą od ich renomy i umiejętności. Tłumacze przysięgli to najwyższa liga jeśli będzie chodzić o tłumaczenia, dzięki czemu ich dochody są znacznie wyższe niż normalnych przedstawicieli tej profesji. Nie bez znaczenia będzie również fakt, że wszystkie tłumaczenia realizowane dla urzędów i instytucji rządowych muszą być przygotowywane właśnie przez takich tłumaczy (http://www.nowkom.pl/), dlatego też nawet osoba która najlepiej zna dany język nie może podpisać się pod zamówieniem z prokuratury albo sądu.

tłumacz w sali
Autor: Georgia Panteli
Źródło: http://www.flickr.com

Droga do zostania przysięgłym tłumaczem, jak już pisane było wcześniej, jest trudna i niewielu osobom się to udaje. Oprócz perfekcyjnej znajomości danego języka, co raczej jest oczywiste, konieczne musi być spełnienie wielu warunków wynikających z przepisów. Należy posiadać odpowiednie obywatelstwo, ukończyć wyższe studia i nie mieć żadnych problemów z prawem. Po wypełnieniu tych wszystkich warunków przystąpić można do państwowego egzaminu, który jest trudny i wymagający. Składa się z dwóch części, ustnej oraz pisemnej, a czas jego trwania wynosi kilka godzin. Podczas egzaminu kandydat musi się wykazać perfekcyjną znajomością zdawanego języka, tłumacząc ustnie i pisemnie przygotowany przez komisję egzaminacyjną tekst. Poprawne zdanie obu etapów gwarantuje poprawne zdanie egzaminu państwowego i umożliwia posługiwanie się tytułem tłumacza przysięgłego – więcej informacji na Nowkom.