Unia Europejska i jej narzędzia finansowe

falgi
Unia Europejska otrzymała w tym roku pokojową nagrodę Nobla. Niektórzy twierdzili, że prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie.

falgi
Autor: Pawel Kabanski
Źródło: http://www.flickr.com
Wspólnota europejska otrzymała niedawno pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że sławne wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie. Takie zastrzeżenia są niesamowicie nietrafione, ponieważ o zasługach tej wspólnoty międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz region generalnie jest wolny od konfliktów zbrojnych (nie licząc niektórych krajów Bałkan, ale one do wspólnoty nie należą). Oto 3 imperia, które w czasie 2 ostatnich wieków stoczyły między sobą dużo katastrofalnych wojen, zaczęły ze sobą współpracować. Dzieje się tak z paru powodów.

Po pierwsze, administracja zastąpiła ideologiczne kierowanie. Teraz w cenie są technokratyczne rządy. Po drugie, zjednoczenie polityczne było wspierane przez zacieśnianie współpracy ekonomicznej.

Po trzecie i najważniejsze, uboższe kraje członkowskie są finansowane przez zasobniejszych członków. To istotne zjawisko, gdyż większość konfliktów miało podłoże w sprawach ekonomicznych właśnie. To znany fakt, że w mniej zamożnym państwie łatwiej o eksplozję poglądów szowinistycznych i wojennych. A zdewastowana po drugiej Wojnie Światowej Europa groziła wybuchem trzeciego starcia, ponieważ finanse publiczne krajów były nadszarpnięte przez zbrojenia (zobacz).

Fundusze Unijne posiadają ogromną rolę w likwidowaniu dysproporcji pomiędzy państwami Unii. Są zbudowane z trzech odrębnych funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Europejski Fundusz Społeczny to w zasadzie 10 procent ogółu budżetu wspólnoty UE. Dorzuca finanse – poznaj więcej – do wielu projektów, które może przedstawić rząd państwowy, samorząd terytorialny albo inne urzędy władzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspiera dużo dziedzin rozwoju. Do zakresu jego działania zalicza się m.in.: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska i turystyka.

Fundusz Spójności to narzędzie, które wspiera państwa, które niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej, aby PKB zrównał się ze normą generalną. Obrazowo: Polska dostała w czasie trzech lat od chwili przystąpienia ponad cztery miliardy euro.