Czym jest ocena 360 stopni

Biznesmen
Od wielu lat podwładni podlegają kontroli. Niegdyś praktykowano na ten cel rygorystyczne zasady, a praca wykonywana była pod ostrym dozorem szefów. Dzisiaj, aby uzyskać informacje na ile efektywnie pracujemy stworzone zostały różnorakie modele oceny. Ocena pracownicza pomoże menagerowi dokonać odpowiedniej selekcji, ale też dać nagrody liderów i dobrze ich zachęcać.

Wśród najpowszechniejszych i zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a w sumie ocena 360 stopni. Polega ona na badaniu całego otoczenia pracownika i w ten sposób robiona jest jego analiza. Ten rodzaj sprawdzania zalicza się do najbardziej właściwych, ponieważ zbierane informacje pochodzą nie tylko od samego kontrolowanego, ale również jego partnerów, współpracowników, i nawet klientów, z którymi miał okazję pracować. Badanie to daje więc dużo wskazówek na temat kompetencji ocenianego oraz daje bardziej go zmotywować znając fakty na jego temat ze źródeł z zewnątrz. Koledzy mogą wypowiedzieć się na temat ocenianego dostarczając informacje na temat jego konkretnych zachowań w pracy, sam oceniany, z kolei ma możliwość własnej samooceny, co też pozwala mu naprawić swoje ewentualne ujmy w działaniu.

Autor: materiały prasowe

Sama ocena 360 stopni (http://www.elevatosoftware.com/pl/oceny,74,p,97) wpływa także na zaspokajanie oczekiwań pracowników oraz ogólnej organizacji, ponieważ wymierza postępy pracy oraz daje ilustrację wszelakich uchybień. To wydaje się być kwestią kluczową do prowadzenia zdrowego, silnego jak również sprawnego zespołu. Wyszukanie luk ma pomóc lepiej zmotywować ludzi i doprowadzić do tego, iż będą wielce pochłonięci oraz zżyci z firmą.

W aktualnych czasach zdaje się rzeczą najważniejszą, aby pracownicy nie byli tylko robotem do realizowania planów ilościowych. Dziś kładzie się olbrzymi nacisk na jakość realizowanych zadań. By dostać to w pełni należy o nich zadbać. To, czego im brakuje i jak czują się w pracy pomoże rozwiązać właśnie Ocena pracownicza (http://www.elevatosoftware.com/). Oczywiste, że zwraca ona też uwagę na wynikach pracy określonej osoby, bo to przecież jest równie istotne.