Co należy wiedzieć na temat znaku towarowego

segregatory z dokumentami
Tematyka ochrony znaków towarowych pełni w gospodarce rynkowej bardzo istotną rolę . Odkrycia i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy RP udziela praw na wyłączność .

Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzorce użytkowe – prawa ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem subiektywnym o wyłącznym charakterze i chwilowej i terenowej efektywności.
Z racji uzyskania prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej . Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz organizacji posiadającej charakter prawny , jako stosownie połączony znak towarowy albo połączony znak towarowy gwarancyjny bądź na paru przedsiębiorców , jako połączone prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega sukcesji . Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku , podpisując z nią umowę licencyjną. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Znak towarowy prawnie chroniony , unikatowy część , efektywnie wyróżniający go od produktów lub (zobacz www.secretclient.com) usług konkurencji.
papiery podatkowe
Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com

Znakiem towarowym może być szczególnie wyraz, rysunek, motyw zdobniczy , kompozycja kolorystyczna , kształt przestrzenny , w tym kształt wyrobu lub opakowania, a również melodia lub inny sygnał dźwiękowy stworzony przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu zdobycia niewątpliwej identyfikacji własnych towarów albo usług w gronie użytkowników . Nowe znaki towarowe na opakowaniach ukazują się na rynku niemal każdego dnia , stając się cennym składnikiem bogactwa przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji wytwarzanych towarów lub (zobacz praca egospodarka) świadczonych usług.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie znak towarowy odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zabezpieczać plagiatom ze strony niezainteresowanych , ale też ułatwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków. Żeby pomóc Państwu w tych zawiłościach zapraszamy do Biura patentowego we Wrocławiu. Celem naszego biura jest zaoferowanie Państwu sumiennej i kompleksowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem rezultatem Państwa wysiłku rozwiązania techniczne albo zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy logo.