Czym jest i które firmy mogą wziąć pomoc finansową de mini minimis?

Finanse małych firm
Pojęcie pomoc de minimis jest to forma pomocy dla firm. Wspiera ona rozwijanie się przedsiębiorczości w naszym kraju oraz na świecie. Taka pomoc jest według prawa nieznaczna, o małych rozmiarach.

Finanse małych firm
Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Istotnym jej zadaniem jest małe wsparcie finansowe. Wsparcie firmy nie powinno stać się wsparciem konkurencji przedsiębiorstw, nie powinno powiększać możliwości przedsiębiorstwa na rynku. Jest to główny wśród rodzajów pomocy publicznej. Firma może skorzystać między innymi z wielu opcji dotacji na prowadzoną działalność. Przedsiębiorcy w ramach wsparcia de minimis także mają możliwość być zwolnieni z różnego rodzaju podatków.

Ile wynosi pomoc de minimis i do czego przedsiębiorstwo może ją wykorzystać?

Pomoc finansowa tego typu to kwota 200 000 euro w ciągu 3 lat – suma ta dotyczy wszystkich sektorów z wyłączeniem transportu drogowego, w którym kwota ta to już 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca może wspomóc swą działalność w ramach tej pomocy w opcjach takich jak na przykład: zapoczątkowanie oraz uruchomienie swej działalności, inwestycje w usługi doradcze, inwestycje w usługi szkoleniowe a także przystosowanie miejsc w jakich to będą przebiegać te szkolenia, jak również kupno a dodatkowo leasing urządzeń i programów komputerowych koniecznych w realizacji szkoleń.

Które przedsiębiorstwa mają możliwość korzystać z pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wsparcia dla każdego rodzaju prowadzonej działalności, jej elementem są wszystkie przedsiębiorstwa (finansowe wsparcie). Definicja ta sugeruje, iż każda firma może ją stosować.

Istnieją jednak pewne sytuacje w jakich to ten rodzaj pomocy nie jest możliwy np. gdy przedsiębiorstwo chce wykorzystać dotacje na wsparcie towarów polskich, gdy to będzie wpływać w negatywny sposób na produkty importowane z zagranicy. Nie mogą korzystać z niej przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z węglem kamiennym jak również rybołówstwem. Także przedsiębiorstwa będące w ciężkiej sytuacji materialnej nie mają sposobności skorzystania z takiej pomocy.