Opcje menadżerskie – kalkulacja

Ocena pracownika przez menedżera
Współcześnie kierując spółką dobrze zadbać o świetną jakość planów motywacyjnych u kierownictwa. Nadzwyczaj nieocenione są tzw. opcje menadżerskie, czyli nagrody dla kierownictwa oparte na działaniu w długoterminowych planach motywacyjnych.

Ocena pracownika przez menedżera
Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Ten rodzaj planu motywacyjnego, zaakceptowany przez zebranie akcjonariuszy, jest używany przede wszystkim na giełdzie jak również stanowi dodatkowe wynagrodzenie menadżerów firmy, lecz nie jest to ich jedyna funkcja – wpływają one dużo na wartość spółki, więcej: http://rezerwy24.pl/dobre_praktyki_aktuarialne Mogą być później wycenione przez aktuariusza – jego pomoc jest zdecydowanie konieczna, ponieważ opcje menadżerskie należą do niesłychanie skomplikowanych instrumentów finansowych. Bardzo pomocna jest tu precyzja i wiedza oparta na wspaniałym doświadczeniu.
Podstawą funkcjonowania opcji menadżerskich jest oferta kupna papierów wartościowych najistotniejszym członkom firmy po preferowanej cenie. Motywuje to ich ponadto do polepszenia pracy na rzecz firmy. Celem jest również późniejszy wzrost cen akcji, oznaczające w praktyce korzystniejsze zarobki spółki. Opcje menadżerskie (więcej) są z zasady programami długoterminowymi, a do ich zalet należy atrakcyjne opodatkowanie. Osoba, jakiej są zaoferowane opcje menadżerskie, jest w stanie je zaakceptować dobrowolnie – dlatego nie należą do zysków obciążonych ZUSem. Ta strategia motywacyjna polega na zachęceniu najistotniejszych pracowników do ulepszania funkcjonowania spółki jak również ich zwiększonej pracy.

Inwestycje, papiery wartościowe
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Wycenienie opcji menadżerskich może polegać na skorzystaniu z Modelu Blacka – Scholesa – Mertona, bądź – gdy konkretne opcje menadżerskie są bardziej złożone – z modelu symulacji Monte Carlo. Wycena w każdym przypadku odbywa się na tzw. Grant Date i brane jest pod uwagę takie czynniki, jak chociażby – aktualne opłaty akcji, prawdopodobne dywidendy, czas trwania oraz cenę realizacji opcji, lecz z jasnych względów nie są to jedyne czynniki. Ważna jest także stopa procentowa wolna od ryzykowności straty jak również szacunek zmian cen akcji. Wycenianiem za każdym razem powinien się zajmować profesjonalny aktuariusz (http://rezerwy24.pl/aktuariusz) ze względu na złożoność takiego programu motywacyjnego, zaś samo wycenianie jest pomocna w księgowości, a zatem – w kwestiach bezpieczeństwa przedsiębiorstwa podczas kontroli, a, także klarowności w okresie rozliczania się z startegicznymi pracownikami. W tym celu dobrze udać się do znanego biura aktuarialnego – tam osiągalna jest także analiza innych instrumentów finansowych. Przedtem należy zoptymalizować oraz przeanalizować akceptowany program. Ważne jest, aby aktuariusz w każdej sytuacji miał osobiste podejście do spraw – dzięki temu da się mieć duże szanse, że wycena będzie dobra.