Korzystne platformy lojalnościowe sposobem na zysk?

Praca, biznesmen
Fakt, iż zdobycie przez przedsiębiorstwo nowego odbiorcy jest, w wielu przypadkach, wielokrotnie droższe niż utrzymanie klienta już posiadanego, sprawił, że firmy wzmożoną uwagę zaczęły zwracać na narzędzia pomagające w utrzymaniu klientów. Wśród nich coraz większą popularnością zaczęły cieszyć się programy lojalnościowe, przede wszystkim dzięki swojej wysokiej skuteczności.

Dobrze zaplanowany program lojalnościowy umożliwia z jednej strony wpłynąć na lojalność klienta wobec marki, z drugiej, pozyskać ważne dane, dzięki którym firma może ustalić wartość konkretnego klienta. Umożliwia to zidentyfikowanie klientów generujących satysfakcjonujący zysk i zogniskowanie na nich swoich działań.

Program lojalnościowy to narzędzie, którego zasięg oraz koszt wdrożenia i administrowania dostosowują się do przedsiębiorstwa, które je wykorzystuje. Właściwość ta sprawia, że program afiliacyjny jest dostępny zarówno dla większych przedsiębiorstw o dużym zasięgu jak również dla średnich firm, działających na rynkach lokalnych. Liczne zalety programów afiliacyjnych w połączeniu z relatywnie niskimi kosztami ich prowadzenia sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na ich wykorzystanie.