Obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, obligacje skarbowe

Inwestycje, nieruchomości
Polska ze stabilnym wzrostem gospodarczym i spadającym zadłużeniem odznacza się na tle Europy. Powoduje to, że obligacje skarbowe cechują się wzrastającą popularnością i mają zaufanie inwestorów.

Inwestycje, nieruchomości
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Nasze państwo ze stabilnym wzrostem PKB i kurczącym się zadłużeniem wyróżnia się na tle Unii Europejskiej. Oznacza to, że obligacje skarbowe cechują się wzrastającą popularnością i budzą zaufaniekupujących, a obligacje korporacyjne przynoszą dobre zyski. W tym niedługim artykule opiszę trzy rodzaje obligacji, bo obecne czasy to najlepsza szansa, by zainwestować i pewnie pomnożyć swoje oszczędności.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza rząd. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznacza się do spłacenia deficytu budżetowego i obsługi dawnych długów. Dobry okres w w naszym kraju sprawia, że inwestycja w nie staje się godna zaufania, bo państwo na pewno w przyszłości nie zbankrutuje. Emitowane są dwa rodzaje obligacji skarbowych – oszczędnościowe (wyłącznie dla osób fizycznych) i rynkowe, skupywane zazwyczaj przez firmy.

Obligacje skarbowe posiadają określone czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat. Oznacza to, że po upływie zapisanego czasu państwo jest zobowiązane do odkupienia od posiadaczy tych dokumentów. A w międzyczasie możemy nimi obracać na rynku finansowym. Procent gwarantowanego profitu jest zmienny, zależne od długości i od okresu emisji.

Obligacje korporacyjne to także papiery wartościowe, w których emitent (przedsiębiorstwo) zobowiązuje się do spłacenia pożyczonej (przez zakup obligacji) sumy i oprócz tego do wypłacenia odsetek albo też np. zamiany obligacji na udziały, uznania przywileju pierwokupu itp. Jest to uzależnione tylko od umowy zawartej w momencie nabycia obligacji. Tymi papierami wartościowymi można handlować na giełdzie, dokąd są dopuszczane do obrotu przez odpowiednią komisję.

Listy zastawne są wypuszczane jedynie przez banki hipoteczne. Mają dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są zabezpieczane przez określone instytucje, takie jak państwo polskie czy Narodowy Bank Polski.

Obligacje skarbowe na stronie www.gpwcatalyst.pl