System ERP – podstawowe wiadomości

komputery
Praktycznie każda znacząca organizacja, niezależnie od tego, czy jest to firma, urząd lub inna instytucja, jest zaopatrzona w odpowiednie oprogramowanie erp, które jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie w różnych obszarach, niekiedy istotnych dla ich funkcjonowania. Tak więc aplikacje te mogą obsługiwać procesy występujące w księgowości, finansach, kadrach i płacach, mogą zajmować się technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, pełnym procesem sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością.

komputery
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wszystko to zależnie od od organizacji, w jakiej są implementowane, jej specyfiki, stopnia skomplikowania procesów biznesowych, jakie w niej występują i wielkości danej firmy czy instytucji. W firmach, w których przeprowadza się wiele operacji finansowych, na pewno duże znaczenie będą miały moduły powiązane z księgowością i finansami, z kolei w organizacjach zatrudniających dużą liczbę pracowników istotne znaczenie będą miały moduły wspomagające zarządzanie kadrami.

Wiele czynności w systemach zachodzi w sposób automatyczny, co pozwala oszczędzać czas, a co za tym idzie koszty działania firmy. Systemy ERP ułatwiają synchronizację przepływu danych między określonymi działami w firmie i przez to usprawniają i przyśpieszają proces podejmowania decyzji. Przy ich wykorzystaniu można zapewnić duży poziom bezpieczeństwa i ochronę istotnych danych dzięki temu, że wykorzystują nowoczesne, zaawansowane techniki nadawania uprawnień. Wdrażanie systemu ERP jest rzecz jasna wieloetapowym i złożonym procesem.

Wdrażający system musi najpierw przeprowadzić odpowiednie badania w firmie, które ułatwią określenie obszarów, gdzie wdrożenie systemu przyniesie wymierne, oczekiwane korzyści, a także zdefiniować parametry, za pomocą których da się to zmierzyć. W związku z tym praktycznie każda implementacja jest specyficzna i dostosowana do klienta. Jeśli przy wykorzystaniu określonych narzędzi chcemy osiągnąć postawione cele, rozpoczyna się proces instalacji systemu, który musi uwzględnić techniczne możliwości klienta, a często wiąże się też z inwestycją w nowy sprzęt.

Po instalacji musi on przejść fazę testów, która ma potwierdzić prawidłowe działanie systemu. Zakończony proces implementacji z reguły nie kończy współpracy klienta z dostawcą. Najczęściej współpracują nadal i dostawca prowadzi opiekę nad funkcjonującym systemem, dostarcza do niego up-grady, nowe regulacje prawne itp.