Disaster recovery to podstawowe przykazania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa.

ludzie na spotkaniu biznesowym
Niełatwo dziś przewidzieć co przyniesie następny dzień na rynku, co uczynią politycy , a nawet sprawę tak fundamentalną, jak pogoda na jutro. Czyny człowieka znacznie wpłynęły w ostatnich latach na pogarszający się stan środowiska, poprzez co jego funkcjonowanie zostało w sporej mierze zaburzone. Dziwna pogoda, powodzie, huragany mogą czasem zagrozić działaniu firm lub też doprowadzić je do ruiny. Czy można w jakimś stopniu zminimalizować poziom ryzyka? Dobrze być świadomym jak przygotować się na tego typu złe niespodzianki już dziś. Z tego powodu fenomenalnym pomysłem będzie zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa firmy.

Business meeting
Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Jedną z kwestii jest tutaj chociażby zabezpieczenie na wypadek katastrof lub też tak zwane procedury Business continuity management. Disaster Recovery to pojęcie z typu bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokładniej mówiąc jest to odtwarzanie w trybie wyjątkowym określonego procesu albo procedury związanej z wznowieniem albo utrzymywaniem konkretnej infrastruktury teleinformatycznej, która jest bardzo istotna dla funkcjonowania określonej organizacji. Mówi się o niej często w kontekście znacznych awarii, tyczących się wartościowych danych. Centrum zapasowe na wypadek tego typu awarii powinno zawsze znajdować się z dala od miejsca, gdzie możliwa jest katastrofa, aby jak najpewniej chronić kluczowe informacje.

Business continuity management to z kolei planowanie ciągłości działania. Pod tym pojęciem kryją się bogate działania w zakresie tworzenia, jak także weryfikacji lub (zobacz dalej) aktualizacji określonych planów wznawiania funkcjonowania w obszarze istotnych procesów dla konkretnej firmy czy również odpowiedniej organizacji. Są to przy takim działania podejmowane na wypadek jakiejś katastrofy, takiej jak na przykład: pożar, trzęsienie ziemi, tsunami. Działania takiego zakresu tycza się zdarzeń o stosunkowo małym prawdopodobieństwie wystąpienia, lecz w wypadku zaistnienia posiadałyby one krytyczne skutki dla działania przedsiębiorstwa.

badania marketingowe w firmie
Autor: TedsBlog
Źródło: http://www.flickr.com

Głównymi założeniami procedur związanych ściśle z Business continuity management jest zapewnienie pewnego funkcjonowania konkretnej organizacji w lokalu zastępczym, przykładowo w podstawowym zakresie jej możliwości. Podstawą zarządzania ciągłością funkcjonowania firm są zwykle standardy takie jak choćby BS 25999, ISO 22301. Jeśli ktoś pragnie dowiedzieć się na ten temat więcej może odwiedzić fachowe fora sieciowe, których użytkownicy na pewno będą w stanie udzielać odpowiedzi na bardziej drobiazgowe pytania.

Odmiennym źródłem wiedzy na ten temat mogą okazać się fachowe pisma albo też książki, poruszające temat bezpieczeństwaistotnych informacji na wypadek nieprzewidywalnych katastrof. Są to zagadnienia niezwykle dziś istotne, zważywszy na dynamiczne zmiany gospodarczo-społeczno-ekologiczne w europie, jakie nie podlegają łatwym rachunkom probabilistycznym. Najlepiej więc w każdym przypadku zabezpieczać ważne konkretne wcześniej, aby później nie posiadać kłopotów z działaniem firmy w obliczu kryzysu.