Outsourcing usług księgowych

Dokumenty
Kilkanaście lat temu księgowa w przedsiębiorstwie była niezastąpiona. Aktualnie nieraz firmy korzystają z możliwości realizowania księgowości i innych usług finansowych przez usługodawców zewnętrznych. Outsourcing księgowości, audytu finansowego czy obsługi kadr i płac to okazja przede wszystkim do zmniejszenia kosztów firmy.

praca
Autor: KIANO
Źródło: KIANO
Oszczędności dla różnych podmiotów gospodarczych powstają z różnych źródeł. Dla niewielkich firm angaż danego pracownika i przeprowadzenie dla niego najważniejszych szkoleń jest droższe niż zlecenie obsługi stanowiska firmie zewnętrznej. Zakres pracy w małej firmie też z reguły nie wymaga osoby na pełnym etacie. Więcej na http://www.fss-finanse.pl/kadry.html

Największe przedsiębiorstwa uznają outsourcing jako formę inwestycji z, której profity zaczną czerpać za jakiś czas. Nieduże koszty wypływają z mniejszych opłat w stosunku z utrzymaniem własnego działu jak i z bardziej niezawodnej pracy firmy specjalistycznej. Na przykład badanie sprawozdań finansowych jest trudnym zadaniem a błędnie wykonane ma poważne skutki finansowe i czasochłonne. Czytaj dalej na http://www.fss-finanse.pl/ksiegowosc.html

Preferując zlecanie mniej ważnych działań przedsiębiorstwo może skupić się na swojej kluczowej działalności, pracownicy firmy zewnętrznej zapewniają nierzadko wyższy poziom usług (np. audyt finansowy jest nierzadko przeprowadzony bardziej obiektywnie niż przez naszych własnych pracowników, specjaliści firmy zewnętrznej zazwyczaj mają plan podnoszenia kwalifikacji zawodowych), przenosi się ryzyko związane ze skutkami uchybień naszych pracowników. Niezależnie od przedstawionych zalet trudno nie uwzględnić również wad. Skomplikowany przepływ informacji, mniejsze poczucie odpowiedzialności za losy naszej organizacji, zmniejszone możliwości panowania nad procesami outsourcingu to tylko niektóre z nich.

Trudno nie wziąć pod uwagę wszystkich powodów, dla których outsourcing stał się tak popularny na zachodzie i coraz częściej wykorzystywany jest w polskich firmach. Warto więc przetrawić wszystkie za i przeciw i wybrać najlepszą opcję dla swojego przedsiębiorstwa. Autor http://www.fss-finanse.pl/audyt.html